Pangako

PANGAKO NG B.H.S.A.A. ALUMNI

Sa mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa bawat gintong butil ng kaalaman na naging bahagi ng paghubog sa aming murang kaisipan at pagkatao, upang maramdaman namin ngayon ang maging isang mamamayang may pananagutan sa isang komunidad ng Diyos, buong puso ang aming pasasalamat sa aming Inang Paaralan.

Dahil dito, nangangako kami ng pagka-matapat at pamumuhay ayon sa kanyang simulain.

Sa aming maliit na kakayanan, at sa diwa ng Alay-Kapwa ay sisikapin naming maitaguyod ang adhikaing ipinunla sa aming mga puso, lalo na para� sa kapakanan ng mga batang mag-aaral na magiging kabalikat sa kaunlaran ng bayan sa kinabukasan.

Sisikapin naming maging magandang halimbawa para sa kanila, magampanan nang buong husay at katapatan ang gawain at atas ng buhay na itinakda sa amin,� upang ikarangal kami ng Inang Paaralan.

Tutulong kaming mapaunlad, ang kapakanan ng paaralan, at mga nagtapos dito at mamuhay sa diwa ng kapatiran, damayan at pagkalinga ayon sa Kristiyanong Aral.